Världen ändras
när du handlar

Toalettpapper Säng Fiskpinnar

Köp dig till en
bättre värld

Varje dag bombarderas vi av dåliga nyheter om klimatförändringar, utrotningshotade djurarter och vår planets förfall. Och även om det kan tyckas förvirrande och oklart hur man kan göra skillnad, är det faktiskt enkelt att påverka världen i en mer hållbar riktning. Som konsument kan du göra det varje dag – genom att ta ställning till vilka produkter du väljer att köpa.

Om du väljer hållbarhetsmärkningar som exempelvis FSC® eller MSC, hjälper du till att säkerställer en hållbar användning av världens resurser så att det finns skog med ett rikt djurliv och hav med livskraftiga fiskbestånd för framtida generationer.